(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si
EKO šola

EKO šola

V EKO šoli si bomo prizadevali v šolskem letu 2013/2014 za doseganje naslednjih ciljev: Večja ekološka osveščenost vseh na šoli. Učinkovita raba naravnih virov (voda, energija, odpadki). Uporaba naravnih materialov in odpadne embalaže pri izdelovanju različnih...
Zdrava šola

Zdrava šola

Projekt Zdrava šola Projekt Slovenska mreža zdravih šol je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol, ki je  nastala  na  pobudo  Svetovne  zdravstvene  organizacije,  Sveta  Evrope  in  Evropske  komisije. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih...
Dostopnost