(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Strokovno izobraževanje

Strokovni delavci Osnovne šole Kapela so se  usposabljali na seminarju: Besedni zaklad je osnova vseh učnih strategij. Otroci požirajo knjige, ki vsebujejo 10.000 različnih besed, ne razumejo pa knjige, ki jih vsebuje samo 3.000: kako je to mogoče? Zakaj učenci ne...

Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Izvajamo mesečne popoldanske pogovorne ure ter dopoldanske pogovorne ure po predhodni najavi. Razredniki in strokovni delavci so na voljo vsak teden v dopoldanskem času. V juniju je poudarek na individualnih pogovornih urah po dogovoru. Mesečne popoldanske pogovorne...
Dostopnost