Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Mesečne popoldanske pogovorne ure potekajo po naslednjem razporedu. Za razredno in predmetno stopnjo se pričnejo ob 16.00 oziroma po dogovoru razrednika s starši.

Načrtovani datumi popoldanskih pogovornih ur/roditeljskih sestankov 2019/2020:

Datum:
SRS/RRS 17. 9. 2019
PU (delavnice razrednikov za starše) 24. 10. 2019
PU (praznični bazar) 27. 11. 2019
PU 14. 1. 2020
PU (predvanje za starše) 10. 2. 2020
PU 8. 4. 2020
PU 18. 5. 2020

Legenda:

PU – Pogovorne ure

SRS – Skupni roditeljski sestanek

RRS – Razredni roditeljski sestanek

Razpored dopoldanskih pogovornih ur. Dopoldanske pogovorne ure potekajo v učilnici predmeta ali po dogovoru.

Zaradi narave dela v šoli v dopoldanskem času (nadomeščanja, izobraževanje, spremstva in druge odsotnosti) vas prosimo, da se na dopoldansko pogovorno uro pri učitelju najavite. Najavo lahko zapišete v publikacijo, ki jo učenec pokaže učitelju, s katerim želite govoriti.

Pogovorne ure strokovnih delavcev 2019/2020