Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Mesečne popoldanske pogovorne ure so tretji teden v mesecu, od ponedeljka do četrtka. Za razredno in predmetno stopnjo se pričnejo ob 16.00 oziroma po dogovoru razrednika s starši.

Načrtovani datumi popoldanskih pogovornih ur/roditeljskih sestankov 2017/2018:

Datum:
SRS/RRS 18. 9. 2017
PU/predavanje 26. 10. 2017
PU 15. 11. 2017
PU 4. 12. 2017
PU 18. 1. 2018
PU 19. 3. 2018
PU 24. 4. 2018
PU 24. 5. 2018

 

POGOVORNE_URE_STROKOVNIH_DELAVCEV