Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Mesečne popoldanske pogovorne ure potekajo po naslednjem razporedu. Za razredno in predmetno stopnjo se pričnejo ob 16.00 oziroma po dogovoru razrednika s starši.

Načrtovani datumi popoldanskih pogovornih ur/roditeljskih sestankov 2019/2020:

Datum:
SRS/RRS 17. 9. 2019
PU (delavnice razrednikov za starše) 24. 10. 2019
PU (praznični bazar) 27. 11. 2019
PU 14. 1. 2020
PU (predvanje za starše), dr. Zdenka Zalokar Divjak: VLOGA STARŠEV PRI PREPREČEVANJU ODVISNOSTI OD RAČUNALNIKOV IN MOBILNIH TELEFONOV 10. 2. 2020
PU 8. 4. 2020
PU 18. 5. 2020

Legenda:

PU – Pogovorne ure

SRS – Skupni roditeljski sestanek

RRS – Razredni roditeljski sestanek

Razpored dopoldanskih pogovornih ur. Dopoldanske pogovorne ure potekajo v učilnici predmeta ali po dogovoru.

Zaradi narave dela v šoli v dopoldanskem času (nadomeščanja, izobraževanje, spremstva in druge odsotnosti) vas prosimo, da se na dopoldansko pogovorno uro pri učitelju najavite. Najavo lahko sporočite preko e-Asistenta in/ali z zapisom v publikacijo, ki jo učenec pokaže učitelju, s katerim želite govoriti vsaj 3 dni pred pogovorno uro.

Pogovorne ure strokovnih delavcev 2019/2020