Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Mesečne popoldanske pogovorne ure so tretji teden v mesecu, od ponedeljka do četrtka. Za razredno in predmetno stopnjo se pričnejo ob 16.00 oziroma po dogovoru razrednika s starši.

Načrtovani datumi popoldanskih pogovornih ur/roditeljskih sestankov 2018/2019:

Datum:
SRS/RRS 18. 9. 2018
PU (predavanje za starše) 25. 10. 2018
PU (praznični bazar) 28. 11. 2018
PU 7. 1. 2019
PU 19. 3. 2019
PU 25. 4. 2019
PU 20. 5. 2019

Legenda:

PU – Pogovorne ure

SRS – Kupni roditeljski sestanek

RRS – Razredni roditeljski sestanek

Pogovorne ure strokovnih delavcev 2018/2019